Στοιχεία Εταιρίας

ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

ΓΕΝΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ Μ. ΙΚΕ

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ:

GHS

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:

ΙΚΕ

ΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ:

4.000,00€

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ:

0,00€

ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕ.Μ.Η.:

143700620000

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ:

ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ

ΑΦΜ:

800876282

ΕΤΑΙΡΟΣ:

ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΟΥ:

ΟΜΗΡΟΥ 4, ΙΑΛΥΣΟΣ, ΤΚ85101

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΕΤΑΙΡΟΥ:

ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ:

ΓΙΑΝΝΑΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ :

ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑ :

ΟΧΙ

https://www.ghsafety.gr