Αυτοματισμοί

Περισσότερα

Κτιριακοί Αυτομαστισμοί / Συστήματα Πυρασφάλειας / Σύστημα Καμερών / Αντικλεπτικά Συστήματα / Επιτήρηση Ψυκτικών Θαλάμων / Μετρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας / Αυτόματα Συστήματα Χλωρίωσης

Αυτοματισμοί

Περισσότερα

Κτιριακοί Αυτομαστισμοί / Συστήματα Πυρασφάλειας / Σύστημα Καμερών / Αντικλεπτικά Συστήματα / Επιτήρηση Ψυκτικών Θαλάμων / Μετρήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας / Αυτόματα Συστήματα Χλωρίωσης

Κτιριακοί Αυτοματισμοί

Tα συστήματα αυτοματισμού, τόσο για τις κατοικίες όσο και για τα κτίρια γενικής χρήσης, συμβάλλουν σημαντικά στην αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και συνεπώς της εξοικονόμησης. Τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων προσφέρουν μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα, καθώς και διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες νομοθεσίες προωθούν τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας.

Συστήματα Πυρασφάλειας

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, που θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία. Η πυρανίχνευση (δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος), θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ) και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως. Η πυρανίχνευση βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (ιονισμού, θερμοκρασίας, φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα κομβία (μπουτόν) που τοποθετημένα σε επίκαιρα σημεία θα επιτρέπουν τόσο την αυτόματη όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος.

Συστήματα Καμερών

Με τον όρο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ή κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ή CCTV εννοούμε το σύστημα εκείνο που στην απλή του μορφή αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες που συνδέονται σε μόνιτορ για την επιτήρηση ενός χώρου από απόσταση. Οι κάμερες ασφαλείας μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες με βάση: α) το χώρο εγκατάστασης για τον οποίο είναι κατάλληλες, β) τον τύπο της κάμερας, γ) ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες τους και δ) τον αισθητήρα τους.

Αντικλεπτικα Συστηματα

Οι αυτοματισμοί που αφορούν τα Αντικλεπτικά Συσήματα χωρίζονται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Συστήματα Ραδιοσυχνότητας RF
  • Συστήματα Ακουστομαγνητικά ΑΜ
  • Ηλεκτρομαγνητικά Συστήματα ΕΜ
  • Εφαρμογές RFID
  • Σύστημα Ανίχνευσης Μετάλλων

Επιτήρηση Ψυκτικών Θαλάμων

Οι ψυκτικοί θάλαμοι, συντήρησης ή κατάψυξης, αποτελούν τον κύριο εξοπλισμό εγκαταστάσεων επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων, νωπών κηπευτικών ή φρούτων, με στόχο τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών (συντηρήσεις) ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (καταψύξεις).

Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας

Με τη συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης των επιμέρους ηλεκτρικών φορτίων (κλιματιστικά, κουζίνα, ανελκυστήρες, κλπ) και της χρήσης ζεστού νερού, μπορείτε να εξάγετε χρήσιμα συμπεράσματα και να αποκομίσετε οικονομικά και άλλα οφέλη (όπως την ‘πράσινη’ ετικέτα). Αποκτάτε πληροφορίες, γραφήματα και στατιστικά που δεν μπορούν να εξαχθούν από το συνολικό λογαριασμό ρεύματος ή πετρελαίου και σας δίνουν την πλήρη εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας της επιχείρησής σας.

Αυτόματο Σύστημα Χλωρίωσης

Η Αυτόματη ρύθμιση χλωρίου (ελευθέρου) και του ph, που είναι οι δύο βασικοί παράγοντες για την απολύμανση του νερού δημόσιας πισίνας με χλώριο, βοηθούν στην διαρκή απολυμαντική δράση του, μέσω σταθερών τιμών αυτών των δύο χημικών χαρακτηριστικών του νερού χωρίς ανεπιθύμητες μεταβολές. ( χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές). Η αυτόματη ρύθμιση χλωρίου ( ελευθέρου) είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και εύκολη στον έλεγχο και ρύθμιση του. Τα προσφερόμενα συστήματα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν με τον υπολογιστή της επιχείρησης, ακόμη και με το κινητό τηλέφωνο του υπευθύνου, για τον διαρκή έλεγχο και καταγραφή της ποιότητας του νερού

Κτιριακοί Αυτομαστισμοί
Tα συστήματα αυτοματισμού, τόσο για τις κατοικίες όσο και
για τα κτίρια γενικής χρήσης, συμβάλλουν σημαντικά στην
αύξηση της ενεργειακής αποδοτικότητας και συνεπώς της εξοικονόμησης.
Τα σύγχρονα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων προσφέρουν μείωση
της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών μονοξειδίου του άνθρακα,
καθώς και διασφάλιση υψηλού επιπέδου άνεσης και ασφάλειας για τους χρήστες.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νέες νομοθεσίες προωθούν τη χρήση τεχνολογιών ενεργειακής αποδοτικότητας.
Συστήματα Πυρασφάλειας

Ένα σύγχρονο σύστημα πυροπροστασίας περιλαμβάνει
απαραίτητα ένα επαρκές δίκτυο πυρανιχνευτών, που
θα είναι κατάλληλοι για την κάθε περίπτωση και θα
εξασφαλίζουν επαρκή αξιοπιστία. Η πυρανίχνευση
(δηλαδή η διέγερση ενός κατάλληλου αισθητηρίου συστήματος),
θα έχει σαν άμεσο αποτέλεσμα τη σήμανση (οπτική, ακουστική κ.λπ)
και παράλληλα, αν υπάρχει σχετική εγκατάσταση, θα θέσει
σε λειτουργία τον μηχανισμό κατασβέσεως. Η πυρανίχνευση
βασίζεται σε ειδικούς ανιχνευτές (ιονισμού, θερμοκρασίας,
φλόγας, ορατού καπνού ή θερμοδιαφορικούς) και τα κομβία (μπουτόν)
που τοποθετημένα σε επίκαιρα σημεία θα επιτρέπουν τόσο την αυτόματη
όσο και την ημιαυτόματη λειτουργία του συστήματος.

Συστήματα Καμερών

Με τον όρο κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης ή κλειστό κύκλωμα
τηλεόρασης ή CCTV εννοούμε το σύστημα εκείνο που στην απλή
του μορφή αποτελείται από μία ή περισσότερες κάμερες που
συνδέονται σε μόνιτορ για την επιτήρηση ενός χώρου από απόσταση.
Οι κάμερες ασφαλείας μπορούν να διαχωριστούν σε επιμέρους κατηγορίες
με βάση: α) το χώρο εγκατάστασης για τον οποίο είναι κατάλληλες,
β) τον τύπο της κάμερας, γ) ορισμένες πρόσθετες λειτουργίες τους
και δ) τον αισθητήρα τους.

Επιτήρηση Ψυκτικών Θαλάμων
Οι ψυκτικοί θάλαμοι, συντήρησης ή κατάψυξης,
αποτελούν τον κύριο εξοπλισμό εγκαταστάσεων
επεξεργασίας ή αποθήκευσης τροφίμων,
νωπών κηπευτικών ή φρούτων, με στόχο
τη διατήρηση χαμηλών θερμοκρασιών (συντηρήσεις)
ή πολύ χαμηλών θερμοκρασιών (καταψύξεις).
Μέτρηση Ηλεκτρικής Ενέργειας
Με τη συνεχή παρακολούθηση της κατανάλωσης
των επιμέρους ηλεκτρικών φορτίων (κλιματιστικά,
κουζίνα, ανελκυστήρες, κλπ) και της χρήσης
ζεστού νερού, μπορείτε να εξάγετε χρήσιμα
συμπεράσματα και να αποκομίσετε οικονομικά
και άλλα οφέλη (όπως την ‘πράσινη’ ετικέτα).
Αποκτάτε πληροφορίες, γραφήματα και στατιστικά
που δεν μπορούν να εξαχθούν από το συνολικό λογαριασμό
ρεύματος ή πετρελαίου και σας δίνουν την πλήρη
εικόνα της κατανάλωσης ενέργειας της επιχείρησής σας.
Αυτόματο Σύστημα Χλωρίωσης
Η Αυτόματη ρύθμιση χλωρίου (ελευθέρου)
και του ph, που είναι οι δύο βασικοί
παράγοντες για την απολύμανση του
νερού δημόσιας πισίνας με χλώριο,
βοηθούν στην διαρκή απολυμαντική
δράση του, μέσω σταθερών τιμών αυτών
των δύο χημικών χαρακτηριστικών του
νερού χωρίς ανεπιθύμητες μεταβολές.
( χαμηλές ή πολύ υψηλές τιμές).
Η αυτόματη ρύθμιση χλωρίου ( ελευθέρου)
είναι εξαιρετικά αξιόπιστη και εύκολη στον
έλεγχο και ρύθμιση του. Τα προσφερόμενα
συστήματα έχουν την δυνατότητα να συνδεθούν
με τον υπολογιστή της επιχείρησης, ακόμη
και με το κινητό τηλέφωνο του υπευθύνου,
για τον διαρκή έλεγχο και καταγραφή
της ποιότητας του νερού