Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Περισσότερα

Συντηρήσεις σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης

Συντηρήσεις

>>

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Υποσταθμοί Μέσης Τάσης

Περισσότερα

Συντηρήσεις σε Υποσταθμούς Μέσης Τάσης

Νομοθεσία

Γενικά

Η αρχή λειτουργίας του Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου, βασίζεται στη διόρθωση συνημιτόνου του ηλεκτρικού δικτύου και έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης και κατά συνέπεια την καλύτερη και πιο οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών της εγκατάστασης.

Γενικά
Η μελέτη ενός υποσταθμού (Υ/Σ) είναι ένα ειδικό και σχετικά πολύπλοκο
πρόβλημα επειδή έχει να κάνει με την αντιμετώτηση διαφορετικών θεμάτων τα οποία
είναι ηλεκτρολογικά, κτηριακά και προβλήματα ασφάλειας. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις
σε άνεση, εξυττηρέτηση και αυτοματσμό σε όλους τους τομείς της ανθρώτανης
δραστηριότητας έχουν δημιουργήσει αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας.

Εργασίες

Η ετήσια συντήρηση του πίνακα μέσης τάσης περιλαμβάνει κατ ελάχιστο τις παρακάτω εργασίες:

 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open - close)
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
 • Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
 • Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
 • Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
 • Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
 • Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης.
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
 • Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
 • Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
 • Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
 • Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
 • Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
 • Έλεγχος γειώσεων πίνακα
 • Έλεγχος εδρασης πίνακα
 • Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου
Εργασίες
Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open – close)
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
 • Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
 • Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
 • Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
 • Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
 • Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης.
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
 • Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
 • Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
 • Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
 • Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
 • Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
 • Έλεγχος γειώσεων πίνακα
 • Έλεγχος εδρασης πίνακα
 • Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου