Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου

Περισσότερα

Συντηρήσεις σε Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου

Συντηρήσεις

>>

Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου

Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου

Περισσότερα

Συντηρήσεις σε Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου

Νομοθεσία

Γενικά

Η αρχή λειτουργίας του Πίνακες Διόρθωσης Συνημιτόνου, βασίζεται στη διόρθωση συνημιτόνου του ηλεκτρικού δικτύου και έχει σαν αποτέλεσμα τη βελτίωση του συντελεστή ισχύος της εγκατάστασης και κατά συνέπεια την καλύτερη και πιο οικονομική λειτουργία των ηλεκτρικών συσκευών της εγκατάστασης.

Γενικά
Η μελέτη ενός υποσταθμού (Υ/Σ) είναι ένα ειδικό και σχετικά πολύπλοκο
πρόβλημα επειδή έχει να κάνει με την αντιμετώτηση διαφορετικών θεμάτων τα οποία
είναι ηλεκτρολογικά, κτηριακά και προβλήματα ασφάλειας. Οι αυξανόμενες απαιτήσεις
σε άνεση, εξυττηρέτηση και αυτοματσμό σε όλους τους τομείς της ανθρώτανης
δραστηριότητας έχουν δημιουργήσει αντίστοιχη αύξηση στην κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας.

Οφέλη

Κάποια απο τα οφέλη χρήσης Πινάκων Διόρθωσης Συνημιτόνου είναι:

 • Μείωση των χρεώσεων του λογαριασμού ηλ. ρεύματος
 • Απαλλαγή των στοιχείων του δικτύου από την άνεργο συνιστώσα του ρεύματος
 • Αποφυγή πολυέξοδων επεκτάσεων.
 • Υψηλότερος συντελεστής ισχύος, βελτιωμένη σταθερότητα τάσης και λιγότερες απώλειες δικτύου
 • Υπάρχει δυνατότητα για φιλτράρισματων αρμονικών του συστήματος.
 • Αποφυγή προβλημάτων συντονισμού και μείωσητων ηλεκτρικών διαταραχών.
 • Μείωση της φθοράς του εξοπλισμού και αύξηση της διάρκεια ζωής του.
 • Χαμηλότερο κόστοςσυντήρησης και χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Δυνατότητα εύκολη καλωδίωσης.
Εργασίες
Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Μείωση των χρεώσεων του λογαριασμού ηλ. ρεύματος
 • Απαλλαγή των στοιχείων του δικτύου από την άνεργο συνιστώσα του ρεύματος
 • Αποφυγή πολυέξοδων επεκτάσεων.
 • Υψηλότερος συντελεστής ισχύος, βελτιωμένη σταθερότητα τάσης και λιγότερες απώλειες δικτύου
 • Υπάρχει δυνατότητα για φιλτράρισματων αρμονικών του συστήματος.
 • Αποφυγή προβλημάτων συντονισμού και μείωσητων ηλεκτρικών διαταραχών.
 • Μείωση της φθοράς του εξοπλισμού και αύξηση της διάρκεια ζωής του.
 • Χαμηλότερο κόστοςσυντήρησης και χαμηλότερο κόστος αντικατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού.
 • Μεγάλη διάρκεια ζωής
 • Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες.
 • Δυνατότητα εύκολη καλωδίωσης.