Λέβητες

Περισσότερα

Πιστοποιήσεις Λεβητών

Πιστοποιήσεις

>>

Λέβητες

Λέβητες

Περισσότερα

Πιστοποιήσεις Λεβητών

Νομοθεσία

Νομοθεσία

Οι λέβητες ζεστού νερού υπόκεινται στους κανονισμούς και πρότυπα της Τεχνικής Επιτροπής CEN /TC . Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις απαιτήσεις λειτουργίας του λέβητα, δηλαδή το βαθμό απόδοσης ανάλογα με το φορτίο του, την περίσσεια του αέρα, την αντίσταση από την πλευρά των καυσαερίων, τον ελκυσμό της καμινάδας, τη θερμοκρασία εξόδου του καυσαερίου καθώς και τις εκπομπές των ρυπαντών και τις απώλειες

Γενικά
Οι λέβητες ζεστού νερού υπόκεινται στους κανονισμούς και πρότυπα της Τεχνικής Επιτροπής
CEN/TC. Τα πρότυπα αυτά καθορίζουν τις απαιτήσεις λειτουργίας του λέβητα, δηλαδή το βαθμό
απόδοσης ανάλογα με το φορτίο του, την περίσσεια του αέρα, την αντίσταση από την πλευρά των
καυσαερίων, τον ελκυσμό της καμινάδας, τη θερμοκρασία εξόδου του καυσαερίου
καθώς και τις
εκπομπές των ρυπαντών και τις απώλειες

Απαιτήσεις

Κάθε καυστήρας πρέπει να είναι εφοδιασμένος με ανθεκτική πινακίδα, τοποθετημένη σε εμφανές σημείο που θα αναφέρει:

 • Τον κατασκευαστή
 • Τον τύπο του καυστήρα
 • Το έτος κατασκευής
 • Τον αριθμό παραγωγής του εργοστασίου
 • Το είδος του κατάλληλου καυσίμου
 • Την ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμων σε (kg/h) για υγρά καύσιμα ή (Νm3/h) για αέρια καύσιμα, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης
 • Ενδείξεις για τις προδιαγραφές που τηρήθηκαν στην κατασκευή και σήματα ελέγχων και ποιότητας
Εργασίες
Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Τον κατασκευαστή
 • Τον τύπο του καυστήρα
 • Το έτος κατασκευής
 • Τον αριθμό παραγωγής του εργοστασίου
 • Το είδος του κατάλληλου καυσίμου
 • Την ωριαία μέγιστη και ελάχιστη παροχή καυσίμων σε (kg/h) για υγρά καύσιμα ή (Νm3/h) για αέρια καύσιμα, σε κανονικές συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης
 • Ενδείξεις για τις προδιαγραφές που τηρήθηκαν στην κατασκευή και σήματα ελέγχων και ποιότητας