Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Περισσότερα

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας στην αξιοπιστία και στην οικονομικότερη λειτουργία τους.

Μελέτες

>>

Ηλεκτρομηχανολογικές

Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες

Περισσότερα

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας στην αξιοπιστία και στην οικονομικότερη λειτουργία τους.

Γενικά

Γενικά

Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας στην αξιοπιστία και στην οικονομικότερη λειτουργία τους. Στις μελέτες που συντάσσουμε πέρα από τη λειτουργικότητα και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων προς εγκατάσταση, φροντίζουμε το σύνολο των προδιαγραφών να πληρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη νομοθεσία.

Γενικά
Οι ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες αφορούν τις εγκαταστάσεις συστημάτων κατοικιών και κτιρίων, επενδύοντας στην αξιοπιστία και στην οικονομικότερη λειτουργία τους.
Στις μελέτες που συντάσσουμε πέρα από τη λειτουργικότητα και την βέλτιστη απόδοση των συστημάτων προς εγκατάσταση, φροντίζουμε το σύνολο των προδιαγραφών να πληρεί τις εκάστοτε προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη νομοθεσία

Εργασίες

Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις που αναλαμβάνει η εταιρεία μας περιλαμβάνουν:

 • Mελέτη ύδρευσης
 • Mελέτη αποχέτευσης (ακαθάρτων - οMβρίων)
 • Mελέτη θέρMανσης
 • Mελέτη ψύξης
 • Mελέτη κλιMατισMού
 • Mελέτη ενεργητικής & παθητικής πυροπροστασίας
 • Mελέτη θερMοMόνωσης
 • Mελέτη φωτοβολταϊκων
 • Mελέτη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
 • Mελέτη πισίνας
 • Mελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
 • Mελέτη θερMοMόνωσης
 • Mελέτη φωτοβολταϊκων
 • Mελέτη εγκαταστάσεων φυσικού αερίου
 • Mελέτη πισίνας
 • Mελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
Εργασίες
Με σκοπό την εξασφάλιση και τη διατήρηση της αξιοπιστίας και ασφάλειας των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, πρέπει να διενεργούνται αρχικός έλεγχος και επανέλεγχοι, σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και τη μεθοδολογία του προτύπου. Ο αρχικός έλεγχος πρέπει να πραγματοποιείται πριν από την πρώτη ηλεκτροδότηση κάθε εγκατάστασης ή μετά από σοβαρή τροποποίηση της. Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσεως (open – close)
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των μηχανισμών οπλισμού διακοπής των διακοπτών
 • Έλεγχος λειτουργίας των μηχανικών μανδαλωσεων πόρτας διακόπτη μέσης τάσης
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των διακοπτών
 • Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών
 • Έλεγχος και συντήρηση των επαφών των ασφαλειών
 • Έλεγχος των ζυγών και συσφίξεις όπου αυτό απαιτηθεί
 • Έλεγχος και συντήρηση των μονωτήρων
 • Έλεγχος μονώσεων πίνακα Μέσης Τάσης.
 • Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωμάτων
 • Γενικός καθαρισμός του εσωτερικού του Πίνακα Μ.Τ.
 • Έλεγχος ατμοκιβωτίων πίνακα Μ.Τ.
 • Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.
 • Έλεγχος στάθμης ελαίου (εφόσον οι διακόπτες είναι ελαιοδιακοπτες)
 • Λίπανση μηχανικών μερών διακόπτη Μ.Τ.
 • Έλεγχος γειώσεων πίνακα
 • Έλεγχος εδρασης πίνακα
 • Γενικός καθαρισμός του πίνακα Μ.Τ.και περιβάλλοντα χώρου